Adatvédelmi ismertető

A Toldi Malomkő Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.), mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: Adatkezelő, Szervező és Lebonyolító) szervezi a “Magyar Klipszemle” megnevezésű versenyt (a továbbiakban: Verseny). A Versenyben való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Verseny során a Pályázók alábbi adatait kezeljük:

A Pályázó a Versenyre történő jelentkezési lap kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig - a Verseny működtetése során, valamint a Versennyel összefüggésben azt követően is felhasználhassa. Harmadik félnek azt ki nem adja, kizárólag a Szemléhez kapcsolódó adminisztratív célra használja fel.

A Verseny során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Pályázó a jelentkezés során kapott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Verseny nyerteseit megállapítsa és értesítse. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy az info@klipszemle.hu e-mail címen, vagy a Toldi Malomkő Kft., 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. levelezési címen tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz fordulhat. A Pályázó a játékban adatait a valóságnak megfelelően, hiánytalanul adja meg. Amennyiben a Pályázó nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, vagy az adatokat nem hiánytalanul adja meg, úgy az a Versenyből való kizárását vonhatja maga után.